Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

Looru Oy Tietosuoja- ja Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 1.7.2016

1. Rekisterinpitäjä

Looru Oy

Paavo Kolin katu 7A7

33720 Tampere

2. Rekisteriasioista vastaava henkilön ja/tai yhteyshenkilön yhteystiedot: asiakaspalvelu@looru.fi

3. Rekisterin nimi

Looru Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Looru Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja
käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin
sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:- nimi- postiosoite-
puhelinnumero- sähköpostiosoite ja markkinointitieto.

Lisäksi kerätään asiakkuuden perusteella: Tilaustiedot ja
-historia, tilausten toimitusosoitteet.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Looru Oy:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot,
jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen
luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Looru Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu
rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän
suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää
käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu
palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin
rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään
vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät
tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.


9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä
itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia
sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja
sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa
rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.


10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat
tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja
osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan,
käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai
vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.
Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista
vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.


12. Tietojen säilytysaika

Tietojen käsittelyaikojen suunnittelussa on huomioitu käsittelyn
rajoittaminen vain kunkin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisiin tietoihin.
Seuraavassa on kerrottu käsittelyajoista sekä niiden määrittämiskriteereistä.

Kun henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen, lopetamme tietojen
käsittelyn suostumuksen peruuttamisen jälkeen. Edellä sanottu koskee
esimerkiksi uutiskirjeen tilaustietoa, jonka poistamme viivytyksettä, mikäli
ilmoitat uutiskirjeen tilauksen peruutuksesta.

Ostotapahtumiin, palautuksiin ja laskutukseen liittyviä tietoja käsitellään
osana Looru Oy:n kirjanpitomateriaalia kirjanpitolain määrittelemän ajan, joka
on kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy.